Skip to main content

CSR og det bæredygtige stål – fra vugge til grav

Stålets livscyklus – Fra vugge til grav

Der er i stigende grad fokus på virksomheders samfundsansvar (Corporate Social Responsibility, CSR) og bæredygtighed. Det gælder både i forhold til måden, hvorpå virksomheder driver forretning og den indvirkning, virksomhedernes processer, produkter og ydelser har på klima og miljø.

For at skabe et overblik over vores egen tilgang til vores samfundsansvar og vores produkters bæredygtighed, har vi udarbejdet en CSR Profil, som i korte træk beskriver vores CSR politikker og de risici, vi vurderer er væsentlige i relation til vores eget virke og i samspillet med vores kunder og leverandører.

I denne sammenhæng er stålets bæredygtighed af høj relevans. Fremstilling af stål er en meget energikrævende proces, som anvender fossile brændsler og dermed resulterer i en stor udledning af CO2. Stålets CO2 aftryk er derfor en væsentlig faktor i et livscyklusperspektiv.

Derfor er det – udover at vise samfundsmæssigt ansvar – også vigtigt for os, at kunne imødekomme vores kunders forespørgsler på information om stålets bæredygtighed.

Environmental Product Declarations

Environment Product Declarations (EPD-er) indeholder gennemsigtige og sammenlignelige informationer om produkternes indvirkning på klima og miljø. Dokumenterne, som er offentligt tilgængelige for alle, udarbejdes af stålproducenten og verificeres af en uafhængig tredjepart.

Både BÖHLER voestalpine HPM International og SSAB har forpligtet sig til at imødekomme en række af FNs verdensmål. For stålets vedkommende, drejer det sig primært om at reducere – og i sidste ende eliminere – udledningen af CO2 fra fremstillingsprocessen. Udviklingen af nye produktionsmetoder er allerede i gang og vil inden for en årrække gradvist erstatte den traditionelle fremstillingsproces, som i dag er baseret på fossile energikilder.

EPD-erne er baseret på livscyklusvurderinger (Life Cycle Assessment, LCA) og giver blandt andet informationer om stålets:

  • Potentielle miljømæssige indvirkning pr. 1000 kg. stål
  • Ressourceforbrug pr. 1000 kg. stål
  • Affaldsproduktion pr. 1000 kg. stål

Læs mere om vores samarbejdspartnere og underleverandørers strategiske CSR arbejde og se eksempler på EPD-er fra SSAB/TOOLOX®, Hot rolled steel plates og Hot rolled steel sheets and coils. EPD-erne er frit tilgængelige i et Internationalt EPD Bibliotek og på SSABs hjemmeside.

Kontakt os gerne for yderligere information.

Hvis du er nysgerrig, kan du læse mere om vores tilgang til CSR arbejdet og ligeledes downloade vores CSR Profil på siden Bæredygtighed og samfundsansvar.

Tilgængeligt, bæredygtigt og i høj kvalitet

I efteråret 2020 blev vores administrerende direktør, Niels Pedersen, interviewet til Jern- og Metalindustrien. Fokus var især på vores lager og udvidede savekapacitet, som sammen med vores store produktkatalog af højtydende stålkvaliteter, skaber grundlag for et fleksibelt og bæredygtigt leveringsprogram.

Niels Pedersen var desuden en del af ekspertpanelet i Jern- og Metalindustriens årsnummer ’Metalindustriens Top 2020’, hvor han kom med følgende udtalelse til spørgsmålet: Hvad er jeres største udfordringer som råvareleverandør til industrien og hvordan imødekommer I det?

”Som alle handels- og grossistvirksomheder handler det om at have et afbalanceret lager. Vi skal ikke binde uforholdsmæssigt mange penge i det, men ved at have kvaliteter, der kan anvendes til en bred vifte af produkter, og som kunderne hurtigt kan få leveret, kan vi holde balancen. Sådan et lager har vi, og ved at have et stort nationalt lager kan vi også tilbyde små mængder specialstål til lave priser.”

Udtalelsen var til dels også et svar på, hvilken betydning La Cour & Faber’s eget lager og fleksible leveringsbetingelser har haft på et forholdsvist gnidningsfrit forløb gennem covid-19 krisen i 2020.Hvis du er nysgerrig på det vi arbejder med på vores adresse i Roskilde, er her et par links til vores artikler i Jern- og Metalindustrien i efteråret 2020. Enkelte artikler er dog gemt bag en betalingsmur og derfor kun tilgængelige – i deres fulde længe – for abonnenter.

Læs også artiklen ‘Tilgængeligt, bæredygtigt og i høj kvalitet om Toolox®, som med bare to kvaliteter kan dække 80% af behovet for hærdet stål i Danmark.

Vi fejrer 50 år som specialister i stål

Lørdag den 1. juli 2017 er det præcis 50 år siden, at La Cour & Faber A/S begyndte at forsyne de danske metalvirksomheder med værktøjsstål og specialstål. Med fokus på de bedste kvaliteter fra anerkendte europæiske producenter, først og fremmest BÖHLER Edelstahl i Østrig. Historien om La Cour & Faber er en dansk succeshistorie om en virksomhed, der har formået at følge med kunderne – og med udviklingen.

”Fra at være en mere traditionel grossist har vi med tiden udviklet os til den fleksible serviceorienterede virksomhed, vi er i dag – med et højt specialiseret vidensniveau blandt medarbejderne”, fortæller adm. direktør Niels Pedersen, og tilføjer: ”Vi handler i dag med stål af høj kvalitet og følger hele tiden med kundernes behov. Derfor er vi yderst omstillingsparate og sætter en ære i, at servicen er i top”.

Klar til de næste 50 år

”Et af de tekniske områder, som vi hos La Cour & Faber følger nøje med i netop nu, er udviklingen inden for 3-D print (additive manufacturing) i metal. Som det nyeste kan vi levere metalpulver fra BÖHLER – hvor vi foreløbig kan tilbyde 3 varianter,” fortæller Niels Pedersen, og fortsætter:

”Additive manufacturing er p.t. revolutionen inden for fremstillingsteknologi – og måske kimen til de næste 50 års udvikling,” siger Niels Pedersen, og uddyber: ”Grænserne for anvendelsen og applikationer af produkter fremstillet i 3-D metalpulver er endnu ikke til at forudsige. Til gengæld ved vi, at BÖHLER, der igennem de seneste 25 år har været førende på markedet inden for pulverproduktion, er helt fremme, når det gælder produktion af metalpulver”.

Tillid gør det muligt

Det er vigtigt at være på forkant med den teknologiske udvikling. Men ligeså vigtigt er det, at bevare og styrke relationerne og samarbejdet med kunderne. Et samarbejde, der hviler solidt på en høj grad af gensidig tillid.

”Vi vil her gerne benytte anledningen til at sige tak til vores kunder. Med deres tillid til os, er det i bund og grund dem, der gør det muligt at opretholde et dansk lager på ca. 200 tons specialstål. Det vil altid være vores kunder, der bestemmer retningen. Men vi er helt overbeviste om, at der også i fremtiden vil være behov for hurtige leverancer af specialstål fra dansk lager”, siger Niels Pedersen og tilføjer:

”Når vi kalder os ”specialister i stål” er det ikke for at prale. Vi har specialiseret os i altid at kunne rådgive præcist om, hvilken type stål, der bedst opfylder en kundes behov i forhold til en given opgave – og at sikre, at kunden får det rette leveret hurtigt og nemt, er selve vores berettigelse”.

Image Overlay
Image Overlay