Skip to main content
  • Bæredygtighed og
    samfundsansvar

Stålleverandør med bæredygtige produkter

La Cour & Faber har fokus på at levere bæredygtige produkter, som indebærer mindst mulige risici og negativ indvirkning på klima og miljø, arbejdsmiljø, menneske- og arbejdstagerrettigheder, antikorruption og datasikkerhed.

Vores CSR profil er hovedsageligt baseret på FN’s 10 Global Compact principper, som danner grundlaget for de krav vi stiller til os selv og vores leverandører. Formålet med CSR profilen er, at opstille retningslinjer for at opnå og fastholde en tilsigtet samfundsmæssig ansvarlighed og bæredygtig samhandel med både leverandører og kunder. CSR profilen tager desuden afsæt i de af FN’s 17 verdensmål, der primært relaterer til vores leverandørers tiltag og vurderinger iht. stålets livscyklus – fra fremstilling til bortskaffelse eller genanvendelse. I denne sammenhæng refereres til vores leverandørers CSR politikker og Environmental Product Declarations (EPDs).

Vi tilstræber så vidt muligt at imødekomme vores kunders krav til information om stålets bæredygtighed; både fra egen indsats og vores væsentlige samarbejdspartnere og underleverandører.

Vi har fokus på os selv – og vores leverandører

Vi har kontinuerligt fokus på at skabe, opretholde og udvikle sunde relationer til alle vores leverandører og øvrige forretningsforbindelser. Vores væsentlige samarbejdspartnere og underleverandører opererer primært ud fra stålværker og faciliteter i Europa, mens en mindre del af vores stålleverancer oprindeligt stammer fra stålproducenter i Asien.

Vi har fokus på bæredygtighed og samfundsansvar – og stiller derved krav til både os selv og vores leverandører.

  • La Cour & Faber tilstræber, at størstedelen af indkøbene foretages hos leverandører, der arbejder i henhold til en defineret CSR strategi og FNs verdensmål. Blandt andet ved at nedbringe og udfase anvendelsen af fossile energikilder i fremstillings- og bearbejdningsprocessen, gennem kontinuerlig anvendelse og udvikling af miljøvenlige teknologier.
  • La Cour & Faber stiller, hvor det er muligt, krav til sine samarbejdspartnere og underleverandører ved brug af spørgeskemaet ’Leverandør Code of Conduct’.
  • La Cour & Faber tilstræber at kunne imødekomme sine kunders krav til information om stålets bæredygtighed; både fra egen indsats og de væsentlige samarbejdspartnere og underleverandører.

Vi samarbejder med verdens førende stålproducenter

BÖHLER voestalpine HPM International og SSAB er vores væsentligste samarbejdspartnere og underleverandører. Det betyder, at vi løbende er i dialog med 2 af verdens førende stålproducenter, både når det handler om rådgivning om stålets styrke og anvendelse – og når der skal indhentes informationer om stålets bæredygtighed.

Som førende stålproducenter, har både BÖHLER voestalpine HPM International og SSAB påtaget sig et samfundsmæssigt ansvar for at kunne imødekomme FNs verdensmål om at reducere – og i sidste ende eliminere – udledningen af CO2 fra fremstillingsprocessen.

Der er fokus på stålets livscyklus. I dag taler vi om stålets livscyklus fra vugge til grav. I fremtiden vil vi tale om fra vugge til vugge.

Læs mere om BÖHLER voestalpine HPM International og SSAB strategiske arbejde på deres respektive hjemmesider.

Du er også velkommen til at kontakte os for at høre hvordan du kan drage nytte af vores CSR Profil og vores samarbejdspartneres og underleverandørers Environmental Product Declarations (EPDs).

Image Overlay
Image Overlay