BÖHLER W403 VMR


  • Vakuum-smeltet varmarbejdsstål.
  • Fremragende homogenitet og isotropi.
  • Højeste renhedsgrad.
  • Største sejhed.
  • Bedste poleregenskaber.
  • Bedste varmeledningsevne.
  • God bearbejdelighed.
  • Stangpresning, sprøjtestøbning, trykstøbning, smedning.
  • Generelle komponenter til maskinindustrien.