Skip to main content
  • CSR og det bæredygtige stål – fra vugge til grav

Stålets livscyklus – Fra vugge til grav

Der er i stigende grad fokus på virksomheders samfundsansvar (Corporate Social Responsibility, CSR) og bæredygtighed. Det gælder både i forhold til måden, hvorpå virksomheder driver forretning og den indvirkning, virksomhedernes processer, produkter og ydelser har på klima og miljø.

For at skabe et overblik over vores egen tilgang til vores samfundsansvar og vores produkters bæredygtighed, har vi udarbejdet en CSR Profil, som i korte træk beskriver vores CSR politikker og de risici, vi vurderer er væsentlige i relation til vores eget virke og i samspillet med vores kunder og leverandører.

I denne sammenhæng er stålets bæredygtighed af høj relevans. Fremstilling af stål er en meget energikrævende proces, som anvender fossile brændsler og dermed resulterer i en stor udledning af CO2. Stålets CO2 aftryk er derfor en væsentlig faktor i et livscyklusperspektiv.

Derfor er det – udover at vise samfundsmæssigt ansvar – også vigtigt for os, at kunne imødekomme vores kunders forespørgsler på information om stålets bæredygtighed.

Environmental Product Declarations

Environment Product Declarations (EPD-er) indeholder gennemsigtige og sammenlignelige informationer om produkternes indvirkning på klima og miljø. Dokumenterne, som er offentligt tilgængelige for alle, udarbejdes af stålproducenten og verificeres af en uafhængig tredjepart.

Både BÖHLER voestalpine HPM International og SSAB har forpligtet sig til at imødekomme en række af FNs verdensmål. For stålets vedkommende, drejer det sig primært om at reducere – og i sidste ende eliminere – udledningen af CO2 fra fremstillingsprocessen. Udviklingen af nye produktionsmetoder er allerede i gang og vil inden for en årrække gradvist erstatte den traditionelle fremstillingsproces, som i dag er baseret på fossile energikilder.

EPD-erne er baseret på livscyklusvurderinger (Life Cycle Assessment, LCA) og giver blandt andet informationer om stålets:

  • Potentielle miljømæssige indvirkning pr. 1000 kg. stål
  • Ressourceforbrug pr. 1000 kg. stål
  • Affaldsproduktion pr. 1000 kg. stål

Læs mere om vores samarbejdspartnere og underleverandørers strategiske CSR arbejde og se eksempler på EPD-er fra SSAB/TOOLOX®, Hot rolled steel plates og Hot rolled steel sheets and coils. EPD-erne er frit tilgængelige i et Internationalt EPD Bibliotek og på SSABs hjemmeside.

Kontakt os gerne for yderligere information.

Hvis du er nysgerrig, kan du læse mere om vores tilgang til CSR arbejdet og ligeledes downloade vores CSR Profil på siden Bæredygtighed og samfundsansvar.
Image Overlay
Image Overlay