Persondatapolitik (GDRP)

1. Persondataforordning
I forbindelse med den nye EU persondataforordning (GDRP) af 25. maj 2018 har vi skærpet vores behandling af persondata. Vi vil fremadrettet sikre os at persondata der findes hos La Cour & Faber A/S behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

2. Kontrol
Vi anvender ikke følsomme personoplysninger. Almindelige personoplysninger og data anvendes og opbevares kun til brug for behandling og afvikling af konkret samarbejde med kunden. Vi videregiver ligeledes kun persondata om ansatte der er nødvendige ift. deres ansættelse, løn, pension mv. Vi opdaterer løbende persondata for at sikre at disse stemmer overens med fakta.

3. Gennemsigtighed
Persondata som kunden oplyser os bliver kun anvendt til brug for det konkrete samarbejde. Vi indhenter oplysninger fra eksterne instanser, såsom kreditforsikringsselskaber mv., sådanne oplysninger bliver ligeledes kun brugt til det konkrete formål. Alle persondata opbevares efter fastlagt procedure, og kan til enhver tid oplyses til kunden hvis denne ønsker det. Alle persondata i forbindelse med ansatte kan ligeledes oplyses til medarbejderen hvis det ønskes.

4. Behandling og opdatering
Vi sørger for kun at have de mest nødvendige persondata i forhold til udførelse af konkret samarbejde. Persondata der er forældet eller ikke længere har relevans vil blive slettet. Kunden kan til enhver tid få oplyst hvilke data vi har på kunden, hvad vi anvender dem til og hvor de stammer fra.

5. Sikkerhed
Vi har interne procedurer som beskytter persondata mod at blive misbrugt samt faste regler for hvilke medarbejdere som behandler persondata samt har adgangsrettigheder hertil. Elektroniske systemer der ligger på eksterne servere, herunder økonomisystemer, har alle opdaterede sikkerhedsforanstaltninger.

6. Cookies
Vi anvender ikke cookies på vores hjemmeside.

7. Videregivelse af persondata
Vi videregiver ikke persondata til samarbejdspartnere eller andre eksterne leverandører uden det har et konkret formål med udførelsen af vores samarbejde med kunden. Vi videregiver ikke persondata til brug for markedsføring. Vi kan til enhver tid oplyse kunden hvilke persondata vi har og i hvilken sammenhæng vi anvender disse.

8. Rettigheder
Kunder og ansatte kan til enhver tid få adgang til de data vi har registreret. Kunder og ansatte kan til enhver tid få unøjagtige persondata rettet til eller slettet. Kunder og ansatte har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata.

9. Kontaktoplysninger
Dataansvarlig:
La Cour & Faber A/S
CVR-nr. 10081440
Navervænget 5
DK-4000 Roskilde

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)
Niels Pedersen
Mail: niels@lacour-faber.dk

Roskilde maj 2018